โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้
เลขที่ 3 หมู่ที่ 4 บ้านน้ำลัก   ตำบลผาทอง  อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 55140
เบอร์โทรศัพท์ 081-7461845
ข่าวประชาสัมพันธ์
ค่ายภาษาอังกฤษโดยโครงการโรงเรียนบนพื้นที่สูงฯ 11ก.ย.65
      โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษโดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากโครงการโรงเรียนบนพื้นที่สูงฯ สพฐ. โดยจัดกิจกรรมค่ายวิชาการ 2 วัน คือ วันที่ 10 - 11 กันยายน 2565 โดยได้รับความอนุเคราะห์จากทีมวิทยากรที่มากด้วยความสามารถ 3 ท่าน ดังนี้
       1. ศน.ดวงฤทัย  ยะตุ้ย      ศึกษานิเทศก์ สพป.น่าน เขต 2
       2. Teacher Duke           โรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนา
       3. Teacher Christine     โรงเรียนบ้านสบกอน
       เด็กๆได้รับความรู้และฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และ การเขียนจากเจ้าของภาษาโดยผ่านกิจกรรม Active Learning ที่หลากหลาย อย่างมีความสุขและสนุกสนาน
       ขอขอบคุณคุณครูทุกท่านที่เสียสละเวลาในวันหยุดเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกษแก่ลูกๆทุกคน และขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่ทำให้การจัดกิจกรรมในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ขอบคุณมากค่ะ

โพสเมื่อ : 21 ต.ค. 2565,09:30   อ่าน 65 ครั้ง