โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้
เลขที่ 3 หมู่ที่ 4 บ้านน้ำลัก   ตำบลผาทอง  อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 55140
เบอร์โทรศัพท์ 081-7461845
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริษัทฮีดากา โยโก เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัดและคณะผู้ใหญ่ใจดี 5 พ.ย.65
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้ ได้ต้อนรับผู้ใหญ่ใจดีจากจังหวัดชลบุรี กรุณามามอบอุปกรณ์การเรียน วัสดุอุปกรณ์สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันและโครงการอาบน้ำกลางวัน มอบงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน และเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน ตลอดจนร่วมกันจัดกิจกรรมไว้อาลัยแด่หนูน้อยที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดหนองบัวลำภู แล้วร่วมกันถวายผ้าป่าสามัคคี ณ วัดพุทธานุภาพ บ้านสันเจริญ โดยการนำของท่านไพศาล ชื่นจิตร, คุณยาซูโอะ อาทิตย์เรืองสิริ บริษัทฮีดากาโยโก เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด, คุณวีระ โรจนพงศ์พันธุ์, คุณรมิตา โสรนนท์ และคุณวิรตี  โรจนพงศ์พันธุ์ บริษัท ชลบุรี ซิตี้ ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด และคุณวุฒิพงศ์  สาคร บริษัท พี.เอส.เอ็กซ์เพรสโลจิสติคส์  จำกัด พร้อมคณะทุกท่าน โดยมีคุณแม่เบญจวรรณ ติฆะปัญญา เป็นสะพานบุญ ขอผลบุญหนุนนำให้คณะฯทุกท่านพร้อมครอบครัวตลอดจนกัลยาณมิตรของผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านมีความสุขความเจริญ ประสบความสำเร็จ สมปรารถนา เจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไปเทอญ
โพสเมื่อ : 15 พ.ย. 2565,15:00   อ่าน 42 ครั้ง