โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้
เลขที่ 3 หมู่ที่ 4 บ้านน้ำลัก   ตำบลผาทอง  อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 55140
เบอร์โทรศัพท์ 081-7461845
ข่าวประชาสัมพันธ์
นิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดเรียน 7 พ.ย.65
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ออกนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โดย นางปรานอม จินะสาม ศึกษานิเทศก์ประจำเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนผาทอง ในวันจันทร์ ที่ 7 พ.ย. 2565 โดยการสังเกต การสัมภาษณ์นักเรียน สอบถามให้กำลังใจเพื่อนครูอย่างกัลยาณมิตร ตลอดจนเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอย่างยั่งยืนต่อไป
โพสเมื่อ : 27 พ.ย. 2565,13:37   อ่าน 90 ครั้ง