โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้
เลขที่ 3 หมู่ที่ 4 บ้านน้ำลัก   ตำบลผาทอง  อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 55140
เบอร์โทรศัพท์ 081-7461845
ข่าวประชาสัมพันธ์
การประเมินห้องเรียนคุณภาพ สพป.น่าน เขต 2 วันที่ 5 ม.ค.66
โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้ขอขอบคุณ คณะกรรมการประเมินห้องเรียนคุณภาพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ในการประเมินอย่างกัลยาณมิตร มอบข้อเสนอแนะ เติมเต็มในสิ่งที่ขาดหายตลอดจนให้กำลังใจแก่คณะครูและนักเรียนในโรงเรียนบนพื้นที่สูง ในวันพฤหัสบดี ที่ 5 มกราคม 2566  โดยคณะกรรมการประเมินครั้งนี้ ประกอบด้วย 1. นายวิรพงษ์ ทะก๋า ผู้อำนวยการโรงเรียนบรรณโศภิษฐ์ 2. นายพันธ์ยศ ศรีนเรศพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางปุก 3. นางปรานอม จินะสาม ศึกษานิเทศก์ สพป.น่าน เขต 2 ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
โพสเมื่อ : 08 ม.ค. 2566,06:31   อ่าน 211 ครั้ง