โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้
เลขที่ 3 หมู่ที่ 4 บ้านน้ำลัก   ตำบลผาทอง  อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 55140
เบอร์โทรศัพท์ 081-7461845
ข่าวประชาสัมพันธ์
การนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียน 18 พ.ค.66
      โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้รับการนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 โดยคณะนิเทศติดตามฯ 2 ท่าน ดังนี้
       1. นางปาริฉัตร ธนะ        ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.น่าน เขต 2
       2. นางปรานอม จินะสาม  ศึกษานิเทศก์ สพป.น่าน เขต 2
       ขอขอบคุณคณะนิเทศติดตามฯ ที่ส่งมอบกำลังใจในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทั้งระบบผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบ Active learning ที่เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาต่อไป

โพสเมื่อ : 21 พ.ค. 2566,12:34   อ่าน 35 ครั้ง