ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
การประเมินประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา วันที่ 7 ก.ย.59
วันพุธที่ 7 กันยายน 2559 นายชัยวิทย์  ธรรมสละ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ได้นิเทศติดตาม ประเมินประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้ พบปะนักเรียนและให้กำลังใจเพื่อนครูในการปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดเล็กที่มีครูไม่ครบชั้น ทางโรงเรียนขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
โพสเมื่อ : 01 ต.ค. 2559,23:06   อ่าน 255 ครั้ง