ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
นำเสนอวิธีปฏิบัติที่ดี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 26 ก.ย.59
ครูวัจนา ญาณกรสกุล ตัวแทนเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนผาทอง นำเสนอวิธีปฏิบัติที่ดี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ในวันจันทร์ ที่ 26 กันยายน 2559  เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียนและการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เพื่อแก้ปัญหาการอ่านไม่ออก  เขียนไม่ได้ ผลการประเมิน Best Practice อยู่ในระดับดีเยี่ยม ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ขอขอบคุณทีมงานโรงเรียนบ้านน้ำลักใต้ทุกท่าน และขอบใจนักเรียนทุกคน ที่ช่วยสนับสนุน ส่งเสริมให้การพัฒนางานในครั้งนี้ประสบความสำเร็จด้วยดี
โพสเมื่อ : 02 ต.ค. 2559,00:00   อ่าน 263 ครั้ง