ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะบางปะกง-กรุงเทพฯ-ปากเกร็ด-น่าน ทำบุญกับเด็กน้อยบนเส้นทางสายเมี่ยน 23-24 ต.ค.59
วันที่ 23 - 24 ตุลาคม 2559 คณะบางปะกง-กรุงเทพฯ-ปากเกร็ด-น่าน โดยการประสานจากคุณการุณย์  อนันต์ และครอบครัว ร่วมกันมอบรอยยิ้มและความสุขแก่เด็กน้อยบนดอยสูง ทั้งหมด 3 โรงเรียน คือโรงเรียนบ้านน้ำพุร้อน โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้ และโรงเรียนบ้านสันเจริญ จำนวน 220 คน ณ โรงเรียนบ้านน้ำพุร้อน โดยได้มอบทุนการศึกษา งบประมาณสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน จักรยาน อุปกรณ์เครื่องมือช่าง อุปกรณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน อุปกรณ์การเรียน เสื้อผ้า ชุดกันหนาว และเลี้ยงก๋วยเตี๋ยว น้ำแข็งไส ขนม ฯลฯ โรงเรียนบนเส้นทางสายเมี่ยนทั้ง 3 โรงเรียนขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาในครั้งนี้ ขอผลบุญกุศล ดลบันดาลให้ทุกๆท่านประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่งๆขึ้นไปเทอญ
โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 2559,00:00   อ่าน 204 ครั้ง