ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอขอบคุณ GM DESIGN และ ZUZA CLUB วันที่ 10 พ.ย.59
คณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้และโรงรียนบ้านน้ำพุร้อน ขอขอบคุณ GM  DESIGN และ  ZUZA  CLUB  โดย คุณแม่จินตนา และคุณณัฐรัชต์  ทวีทรัพย์โสภา ร่วมกับมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเมืองน่าน ในการมอบเสื้อยืด จำนวน 100 ตัว โดยได้รับความกรุณาจากคุณเดชา  สงค์ประเสริฐ และว่าที่ร้อยตรีสุเทพ  วงค์วิเศษ  เป็นผู้ส่งมอบ ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่มีเมตตาในการทำบุญครั้งนี้ ขอให้ทุกๆท่านประสบความสุข ความเจริญยิ่งๆขึ้นไปเทอญ
โพสเมื่อ : 18 พ.ย. 2559,00:00   อ่าน 303 ครั้ง