ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี 22 พ.ย.59
โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้จัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี เพื่อแสดงความจงรักภักดีและรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ปีที่ 89 ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559  โดยจัดกิจกรรมดังนี้
1. การทำความดีด้วยกาย ได้แก่ การทำความสะอาดโรงเรียน ชุมชนบ้านน้ำลัก การเยี่ยมผู้ป่วย(พิการ) คือ นางสาวลาวรรณ แซ่เปี่ยน การปลูกต้นไม้ และการจัดนิทรรศการ
2. การทำความดีด้วยวาจา ได้แก่ การกล่าวคำปฏิญาณตนทำความดีเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
3. การทำความดีด้วยใจ ได้แก่ การสวดมนต์ไหว้พระ  ทำสมาธิ สำรวมจิตภาวนาแผ่เมตตา
โพสเมื่อ : 27 พ.ย. 2559,00:00   อ่าน 226 ครั้ง