ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ตัวแทนคณะฅนเมือง 1999 คนจิตดีเมตตาอาสา วางแผนโครงการเพื่อเด็กนักเรียนชนบทสู่อนาคต ปีที่ 19
ตัวแทนคณะฅนเมือง 1999 คนจิตดีเมตตาอาสา วางแผนโครงการเพื่อเด็กนักเรียนชนบทสู่อนาคต ปีที่ 19/1 ร่วมกับคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ นักเรียน ตลอดจนเยาวชน ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำลักใต้ ในวันที่ 24-25 มีนาคม 2560 ซึ่งคณะฅนเมือง 1999 คนจิตดีเมตตาอาสา จะเดินทางมาจัดกิจกรรมร่วมกับคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง และสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ในวันที่ 16 - 18 มิถุนายน 2560 
โพสเมื่อ : 09 พ.ค. 2560,09:04   อ่าน 148 ครั้ง