ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
การนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนของ สพป.น่าน เขต 2 วันที่ 17 พ.ค.60
การนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียน ปีการศึกษา 2560 ของ สพป.น่าน เขต 2 โดย ว่าที่ ร.ต.พงษ์พิณิตย์  อุทธิยา ศึกษานิเทศก์ สพป.น่าน เขต 2 ในวันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2560 ทางโรงเรียนบ้านน้ำลักใต้ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในการนิเทศติดตามอย่างกัลยาณมิตร และให้กำลังใจเด็กๆ ตลอดจนคุณครูที่ปฏิบัติหน้าที่บนพื้นที่สูงเป็นอย่างดียิ่ง
โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 2560,20:24   อ่าน 125 ครั้ง