ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการแปรงฟัน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560 วันที่12มิ.ย.60
ฝ่ายทันตกรรม โรงพยาบาลท่าวังผา ดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการแปรงฟัน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ให้แก่นักเรียนชั้นอนุบาล ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 12 มิถุนายน 2560  โดยความกรุณาจาก 
1.      น.ส.กนกวรรณ  ใบยา      2.      น.ส.จุรีพร  แซ่ท้าว
3.      น.ส.ณัฐวดี  พรมลี 4.      นายพันศักดิ์  พลทิพย์
ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
โพสเมื่อ : 16 ก.ค. 2560,00:00   อ่าน 119 ครั้ง