ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ 22-30 ต.ค.60
โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระ     ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ในวันที่ 22-30 ตุลาคม 2560 ณ วัดซาววา อ.เชียงกลาง จ.น่าน โดยมีนักเรียน จำนวน 5 คน เข้าร่วมโครงการ ดังนี้
1. ด.ช.เฉลิมชัย กันสำโรง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
2. ด.ช.เจตษฎากร ตั้งกิจพาณิชย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
3. ด.ช.เนาวรัตน์  ศรีทองสุข ชั้นประถมศึกษาปีที่่ 3
4. ด.ช.เวชพิสิฐ  แซ่เติ๋น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
5. ด.ช.ณัฏฐกร  เหลืองตรงกิจ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
โพสเมื่อ : 24 ต.ค. 2560,00:00   อ่าน 190 ครั้ง