ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คุณประเสริฐ วาสนาพงษ์ และคณะฯ ทำบุญเพื่อการศึกษาแก่ 8 โรงเรียน วันที่ 3 ธ.ค.60
คณะคุณประเสริฐ วาสนาพงษ์ ได้เดินทางมาจัดกิจกรรมและมอบอุปกรณ์การศึกษาแก่นักเรียนและโรงเรียน จำนวน 8 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านสันเจริญ โรงเรียนบ้านน้ำพุร้อน โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้ โรงเรียนบ้านเกวต โรงเรียนบ้านหนอง โรงเรียนบ้านกอก โรงเรียนบ้านชี และโรงเรียนบ้านผาน้ำย้อย ในวันที่ 3 ธ.ค.60 ณ โรงเรียนบ้านสันเจริญ ขอกราบขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน ตลอดจน ผอ.ขวัญศึก  เมฆอากาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันเจริญ เป็นอย่างสูง ซึ่งเป็นผู้ประสานในการทำบุญเพื่อการศึกษาครั้งนี้
โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 2560,00:00   อ่าน 91 ครั้ง