ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ค่ายธรรมะห่มดอย 23-24 ก.พ.61
พระอาจารย์เจตษฎาพงษ์ จรณธัมโม และคณะฯได้จัดกิจกรรมค่ายธรรมะห่มดอย ณ โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้ โดยมีนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำลักใต้และนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำพุร้อน เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 55 คน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้ง 2 โรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งสิ้น 8 คน ทุกคนได้รับความรู้เกี่ยวกับหลักธรรม คำสอนของพระพุทธศาสนาและฝึกปฏิบัติการนั่งสมาธิ เดินจงกรม ซึ่งสามารถนำไปฝึกปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้
โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 2561,00:00   อ่าน 218 ครั้ง