โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้
เลขที่ 3 หมู่ที่ 4 บ้านน้ำลัก   ตำบลผาทอง  อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 55140
เบอร์โทรศัพท์ 081-7461845
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมงานกฐินวัดซาววา 23 - 24 ต.ค.63 (อ่าน 39) 06 พ.ย. 63
การนิเทศแบบบูรณาการจาก สพป.น่าน เขต 2 วันที่ 21 ก.ย.63 (อ่าน 122) 27 ก.ย. 63
โครงการอบรมเยาวชนต้านยาเสพติด 15 ก.ย.63 (อ่าน 87) 27 ก.ย. 63
ค่ายภาษาอังกฤษ 8-9 ส.ค.63 (อ่าน 214) 16 ส.ค. 63
รพ.สต.บ้านน้ำโมงให้บริการตรวจสุขภาพนักเรียน 3 ส.ค.63 (อ่าน 205) 16 ส.ค. 63
กลุ่มงานทันตกรรม รพ.ท่าวังผาดูแลสุขภาพช่องปากนักเรียน 3 ส.ค.63 (อ่าน 188) 16 ส.ค. 63
ยินดีต้อนรับคณะผู้ใหญ่ใจดี 25ก.ค.63 (อ่าน 192) 31 ก.ค. 63
การนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมเปิดเรียน 2 ก.ค.63 (อ่าน 250) 07 ก.ค. 63
รพ.สต.บ้านน้ำโมงมาให้ความรู้เรื่องโรค COVID-19 วันที่ 30 มิ.ย.63 (อ่าน 236) 02 ก.ค. 63
พร้อมสำหรับการเปิดเทอมในยุค covid-19 (อ่าน 232) 28 มิ.ย. 63
นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วันที่26 พ.ค.63 (อ่าน 315) 30 พ.ค. 63
ท่าอากาศยานน่านนครสนับสนุนโครงการอาบน้ำกลางวัน 7มี.ค.63 (อ่าน 379) 15 มี.ค. 63
กิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี เครือข่ายกลุ่มโรงเรียนผาทอง 28-29 ก.พ.63 (อ่าน 401) 06 มี.ค. 63
"สานฝันปันน้ำใจ จากพี่มอบให้น้อง ปีที่ 8" 29 - 30 ธ.ค.62 (อ่าน 515) 10 ม.ค. 63
การรับบริการทางทันตกรรม 11พ.ย.62 (อ่าน 422) 10 ม.ค. 63
ท่าอากาศยานน่านนคร ร่วมกับ บริษัทแดน-ไทย อีควิปเม้นท์ จำกัด มอบทุนการศึกษา,อุปกรณ์กีฬา ฯลฯ 13พ.ย.62 (อ่าน 491) 15 พ.ย. 62
กลุ่มคุณแม่สมาน บางปะกง ส่งกำลังใจแด่เด็กน้อยสามโรงเรียน 26ต.ค.62 (อ่าน 604) 28 ต.ค. 62
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 เครือข่ายกลุ่มโรงเรียนผาทอง 12ก.ย.62 (อ่าน 561) 28 ก.ย. 62
ท่าอากาศยานน่านนครสนับสนุนโครงการอาบน้ำกลางวัน 21 ก.ย.62 (อ่าน 534) 28 ก.ย. 62
กีฬาเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนผาทอง 5-6 ก.ย.62 (อ่าน 503) 28 ก.ย. 62
การนิเทศแบบบูรณาการ 14ส.ค.62 (อ่าน 576) 28 ก.ย. 62
โรงพยาบาลท่าวังผา โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการแปรงฟัน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562 วันที่ 1 ก.ค.62 (อ่าน 533) 27 ก.ค. 62
ค่ายส่งเสริมคุณธรรม "ธรรมะห่มดอย" วันที่ 28 - 29 มิ.ย.62 (อ่าน 529) 26 ก.ค. 62
รพ.สต.บ้านน้ำโมงให้บริการด้านสาธารณสุขแก่นักเรียน 18 มิ.ย.62 (อ่าน 469) 26 ก.ค. 62
สพป.น่าน เขต 2 นิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมวันเปิดเรียน 16 พ.ค.62 (อ่าน 471) 26 ก.ค. 62
สพป.น่าน เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนประสบภัยทางธรรมชาติ วันที่ 26 เม.ย.62 (อ่าน 578) 06 มิ.ย. 62
คณะอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร มอบกำลังใจแด่เด็กน้อยวันที่ 2-3 มี.ค.62 (อ่าน 554) 06 มิ.ย. 62
ท่านกรมวังผู้ใหญ่ ผู้เชิญสิ่งของพระราชทานและตรวจเยี่ยมการซ่อมแซมบ้านผู้ปกครองนักเรียน 8 ก.พ.62 (อ่าน 766) 24 ก.พ. 62
สพป.น่าน เขต 2 นิเทศติดตาม DLTV 7 ม.ค.62 (อ่าน 746) 24 ก.พ. 62
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้น ป.3 เครือข่ายกลุ่มโรงเรียนผาทอง 25ม.ค.62 (อ่าน 606) 24 ก.พ. 62
การติดตามโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษและเยี่ยมบ้านเด็กยากจน 6 ก.พ.62 (อ่าน 740) 24 ก.พ. 62
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่านติดตามการให้ความช่วยเหลือเด็กยากจน 6 ก.พ.62 (อ่าน 703) 24 ก.พ. 62
กิจกรรมเยาวชนไทยร่วมใจทำความดี 26 ธ.ค.61 (อ่าน 613) 09 ก.พ. 62
คุณวราภา แซ่ลี และคุณมานะ เหลืองตรงกิจ พร้อมครอบครัวทำบุญ 5ก.พ.62 (อ่าน 642) 09 ก.พ. 62
นิเทศติดตามเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2561ในวันที่ 8 พ.ย.61 (อ่าน 734) 17 พ.ย. 61
โรงพยาบาลท่าวังผาออกหน่วยให้บริการด้านทันตกรรมแก่นักเรียน 5 พ.ย.61 (อ่าน 652) 17 พ.ย. 61
การแสดงกตเวทิตาจิตผู้บริหารและคณะครูเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนผาทอง 27ก.ย.61 (อ่าน 612) 01 พ.ย. 61
งานแสดงกตเวทิตาจิต แด่...ผอ.ศักดิ์ โนศรี 26 ก.ย.61 (อ่าน 707) 25 ต.ค. 61
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน เครือข่ายกลุ่มโรงเรียนผาทอง 13ก.ย.61 (อ่าน 783) 21 ก.ย. 61
ค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 8 ก.ย.61 (อ่าน 657) 10 ก.ย. 61