ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 เครือข่ายกลุ่มโรงเรียนผาทอง 12ก.ย.62 (อ่าน 64) 28 ก.ย. 62
ท่าอากาศยานน่านนครสนับสนุนโครงการอาบน้ำกลางวัน 21 ก.ย.62 (อ่าน 35) 28 ก.ย. 62
กีฬาเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนผาทอง 5-6 ก.ย.62 (อ่าน 37) 28 ก.ย. 62
การนิเทศแบบบูรณาการ 14ส.ค.62 (อ่าน 43) 28 ก.ย. 62
โรงพยาบาลท่าวังผา โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการแปรงฟัน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562 วันที่ 1 ก.ค.62 (อ่าน 103) 27 ก.ค. 62
ค่ายส่งเสริมคุณธรรม "ธรรมะห่มดอย" วันที่ 28 - 29 มิ.ย.62 (อ่าน 97) 26 ก.ค. 62
รพ.สต.บ้านน้ำโมงให้บริการด้านสาธารณสุขแก่นักเรียน 18 มิ.ย.62 (อ่าน 96) 26 ก.ค. 62
สพป.น่าน เขต 2 นิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมวันเปิดเรียน 16 พ.ค.62 (อ่าน 85) 26 ก.ค. 62
สพป.น่าน เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนประสบภัยทางธรรมชาติ วันที่ 26 เม.ย.62 (อ่าน 130) 06 มิ.ย. 62
คณะอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร มอบกำลังใจแด่เด็กน้อยวันที่ 2-3 มี.ค.62 (อ่าน 135) 06 มิ.ย. 62
ท่านกรมวังผู้ใหญ่ ผู้เชิญสิ่งของพระราชทานและตรวจเยี่ยมการซ่อมแซมบ้านผู้ปกครองนักเรียน 8 ก.พ.62 (อ่าน 271) 24 ก.พ. 62
สพป.น่าน เขต 2 นิเทศติดตาม DLTV 7 ม.ค.62 (อ่าน 299) 24 ก.พ. 62
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้น ป.3 เครือข่ายกลุ่มโรงเรียนผาทอง 25ม.ค.62 (อ่าน 236) 24 ก.พ. 62
การติดตามโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษและเยี่ยมบ้านเด็กยากจน 6 ก.พ.62 (อ่าน 292) 24 ก.พ. 62
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่านติดตามการให้ความช่วยเหลือเด็กยากจน 6 ก.พ.62 (อ่าน 255) 24 ก.พ. 62
กิจกรรมเยาวชนไทยร่วมใจทำความดี 26 ธ.ค.61 (อ่าน 210) 09 ก.พ. 62
คุณวราภา แซ่ลี และคุณมานะ เหลืองตรงกิจ พร้อมครอบครัวทำบุญ 5ก.พ.62 (อ่าน 274) 09 ก.พ. 62
นิเทศติดตามเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2561ในวันที่ 8 พ.ย.61 (อ่าน 292) 17 พ.ย. 61
โรงพยาบาลท่าวังผาออกหน่วยให้บริการด้านทันตกรรมแก่นักเรียน 5 พ.ย.61 (อ่าน 278) 17 พ.ย. 61
การแสดงกตเวทิตาจิตผู้บริหารและคณะครูเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนผาทอง 27ก.ย.61 (อ่าน 256) 01 พ.ย. 61
งานแสดงกตเวทิตาจิต แด่...ผอ.ศักดิ์ โนศรี 26 ก.ย.61 (อ่าน 319) 25 ต.ค. 61
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน เครือข่ายกลุ่มโรงเรียนผาทอง 13ก.ย.61 (อ่าน 362) 21 ก.ย. 61
ค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 8 ก.ย.61 (อ่าน 331) 10 ก.ย. 61
การนิเทศติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพป.น่าน เขต 2 วันที่ 30 ส.ค. 61 (อ่าน 344) 03 ก.ย. 61
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ร่วมกับหน่วยจัดการต้นน้ำน้ำหุยปลูกต้นไม้ 9 ส.ค.61 (อ่าน 340) 19 ส.ค. 61
รพ.สต.บ้านน้ำโมงให้บริการด้านสาธารณสุขแก่นักเรียน 20 ก.ค.61 (อ่าน 268) 25 ก.ค. 61
สถานีควบคุมไฟป่านันทบุรี ต.ศรีภูมิ อ.ท่าวังผา จ.น่าน มาให้ความรู้ 5 ก.ค.61 (อ่าน 296) 16 ก.ค. 61
ค่ายดรุณคุณธรรม 3 โรงเรียนเส้นทางสายเมี่ยน 6 ก.ค.61 (อ่าน 252) 13 ก.ค. 61
การแข่งขันทักษะภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ เครือข่ายกลุ่มโรงเรียนผาทอง 7 มิ.ย.61 (อ่าน 262) 10 ก.ค. 61
การนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมวันเปิดเรียนและกิจกรรมรักษ์ป่าน่าน 16 พ.ค.61 (อ่าน 249) 10 ก.ค. 61
ค่ายธรรมะห่มดอย 23-24 ก.พ.61 (อ่าน 369) 26 ก.พ. 61
ธ.ก.ส.ท่าวังผา สานสัมพันธ์สร้างสรรค์สังคม 7ก.พ.61 (อ่าน 379) 08 ก.พ. 61
โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการโรงเรียนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 14 ม.ค.61 (อ่าน 338) 22 ม.ค. 61
รับทุนการศึกษาในโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาเด็กน่านสู่ความเป็นเลิศ 18 ม.ค.61 (อ่าน 343) 21 ม.ค. 61
โครงการหนังสือเพื่อน้อง ปีที่ 12/2560 โดยบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด(มหาชน) 9 ม.ค.61 (อ่าน 497) 20 ม.ค. 61
ฝ่ายทันตกรรม โรงพยาบาลท่าวังผาดูแลสุขภาพช่องปากแก่เด็กๆ 8 ม.ค.61 (อ่าน 378) 20 ม.ค. 61
โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.) 8 ม.ค.61 (อ่าน 351) 20 ม.ค. 61
คุณสมหมาย รักษา และคณะ มอบของขวัญปีใหม่แด่เด็กๆ 30 ธ.ค.60 (อ่าน 248) 07 ม.ค. 61
"สานฝันปันน้ำใจ จากพี่มอบให้น้องปี 7" หน่วยจัดการต้นน้ำน้ำหุยร่วมกับผู้ใหญ่ใจดี 30-31 ธ.ค.60 (อ่าน 266) 07 ม.ค. 61
"กลุ่มแสงหิ่งห้อย"มอบรอยยิ้มแด่น้องๆ รร.บ้านน้ำลักใต้และรร.บ้านน้ำแป่ง 25พ.ย.60 (อ่าน 269) 16 ธ.ค. 60