ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
นำเสนอ Best Practice ในงาน"สุดขอบฟ้า ขุนเขา เราไปถึง" วันที่ 27 - 30 กันยายน 2555 (อ่าน 611) 29 ต.ค. 55
นำเสนอผลงาน"หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม" ในวันที่ 12-13 กันยายน 2555 (อ่าน 900) 28 ต.ค. 55
การประเมินภายนอกรอบสาม ในวันที่ 27,30-31 กรกฎาคม 2555 (อ่าน 873) 08 ส.ค. 55
การพัฒนาการเรียนรู้เด็กปฐมวัยร่วมกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง (อ่าน 916) 19 ก.ค. 55
ยินดีกับบ้านหลังที่ 2 (อ่าน 692) 03 ก.ค. 55
พุทธชยันตี 2,600 ปีแห่งการเรียนรู้ (อ่าน 615) 19 มิ.ย. 55
ทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2555 (อ่าน 704) 18 มิ.ย. 55
ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี วันที่ 15 เมษายน 2555 (อ่าน 860) 19 พ.ค. 55
การประชุมผู้ปกครองก่อนปิดภาคเรียน (อ่าน 680) 03 พ.ค. 55
สพป.นน.2 และกลุ่มโรงเรียนผาทองนิเทศติดตามการจัดการศึกษา (อ่าน 730) 03 พ.ค. 55
ผู้ใหญ่ใจดี "อบจ.น่าน" และครอบครัว ทำบุญส่งท้ายปีเก่า 31 ธ.ค.54 (อ่าน 752) 12 ม.ค. 55
ครอบครัว"สุขวุฒิไชย" มอบเสื้อกันหนาวและอุปกรณ์การเรียน 29 ธ.ค. 54 (อ่าน 1052) 12 ม.ค. 55
ประชุมผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนผาทอง 25 พ.ย.54 (อ่าน 765) 02 ธ.ค. 54
ร่วมแข่งขันทักษะงานศิลปหัตถกรรม สพป.น่าน เขต 2 (อ่าน 1045) 19 พ.ย. 54
"หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม" เหรียญเงินระดับประเทศ (อ่าน 989) 19 ก.ย. 54
นำเสนอผลงาน"หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม" 13-15 กันยายน 2554 (อ่าน 1013) 31 ส.ค. 54
การประเมินคุณภาพภายในฯ วันที่ 6 ก.ค. 54 (อ่าน 630) 31 ก.ค. 54
"หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม" อีกหนึ่งความภูมิใจของเรา (อ่าน 791) 08 มิ.ย. 54
การแก้ปัญหาระบบน้ำดื่มน้ำใช้..ให้เพียงพอและพอเพียง (อ่าน 673) 08 มิ.ย. 54
รับโล่รางวัลห้องสมุดและเกียรติบัตรครูบรรณารักษ์ยอดเยี่ยม ในวันครู ที่ 16 มกราคม 2554 (อ่าน 820) 02 พ.ค. 54
ค่ายอนุรักษ์ธรรมชาติและป่าต้นน้ำ วันที่ 10-12 ธันวาคม 2553 (อ่าน 970) 02 พ.ค. 54
โครงการพ่อ-แม่อุปถัมภ์แห่งประเทศญี่ปุ่นเยี่ยมบ้านลูกๆในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2553 (อ่าน 841) 02 พ.ค. 54
คณะพัฒนาวิชาการกลุ่มออกนิเทศติดตาม ให้กำลังใจเพื่อนครู วันที่ 2 สิงหาคม 2553 (อ่าน 707) 02 พ.ค. 54
การเดินทางของครูเมื่อสะพานขาด (อ่าน 814) 02 พ.ค. 54