โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้
เลขที่ 3 หมู่ที่ 4 บ้านน้ำลัก   ตำบลผาทอง  อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 55140
เบอร์โทรศัพท์ 081-7461845
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางวัจนา ญาณกรสกุล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
เบอร์โทร : 0843677799
อีเมล์ : wadjanaya@gmail.com

นางชุมพร จันทร์ปุนะ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
เบอร์โทร : 0861829733
อีเมล์ : chumporn.56@gmail.com

นายอนุรักษ์ เขื่อนแก้ว
ครู คศ.1