โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้
เลขที่ 3 หมู่ที่ 4 บ้านน้ำลัก   ตำบลผาทอง  อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 55140
เบอร์โทรศัพท์ 081-7461845
งานส่งเสริม

นีรทัย ไชยคำ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 2

นายมานพ หาญยุทธ
พนักงานบริการ