โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้
เลขที่ 3 หมู่ที่ 4 บ้านน้ำลัก   ตำบลผาทอง  อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 55140
เบอร์โทรศัพท์ 081-7461845
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : แบบฝึกทักษะการอ่าน เขียนเรียนคำควบกล้ำพาเพลิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชื่ออาจารย์ : นางชุมพร จันทร์ปุนะ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 22 ก.ย. 2556,14:20  อ่าน 2503 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน การเขียนสะกดคำ สระเปลี่ยนรูปและสระลดรูป ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ชุดที่ 5 สระลดรูป สระโอะ
ชื่ออาจารย์ : นางวัจนา ญาณกรสกุล
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 10 มี.ค. 2556,12:06  อ่าน 2279 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน การเขียนสะกดคำ สระเปลี่ยนรูปและสระลดรูป ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ชุดที่ 4 สระลดรูป สระอัว
ชื่ออาจารย์ : นางวัจนา ญาณกรสกุล
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 10 มี.ค. 2556,12:06  อ่าน 1951 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน การเขียนสะกดคำ สระเปลี่ยนรูปและสระลดรูป ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ชุดที่ 3 สระเปลี่ยนรูปและสระลดรูป สระเออ
ชื่ออาจารย์ : นางวัจนา ญาณกรสกุล
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 10 มี.ค. 2556,12:05  อ่าน 1635 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน การเขียนสะกดคำ สระเปลี่ยนรูปและสระลดรูป ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ชุดที่ 2 สระเปลี่ยนรูป สระเอะ และสระแอะ
ชื่ออาจารย์ : นางวัจนา ญาณกรสกุล
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 10 มี.ค. 2556,12:03  อ่าน 1961 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน การเขียนสะกดคำ สระเปลี่ยนรูปและสระลดรูป ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ชุดที่ 1 สระเปลี่ยนรูป สระอะ
ชื่ออาจารย์ : นางวัจนา ญาณกรสกุล
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 10 มี.ค. 2556,11:42  อ่าน 2346 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดการจัดการเรียนรู้เรื่อง การปักผ้าลายเมี่ยน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้
ชื่ออาจารย์ : นภาพร เจริญผล
ตำแหน่ง : ครู คศ.3 รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 12 มิ.ย. 2554,19:12  อ่าน 1251 ครั้ง
รายละเอียด..